Edulife EXPO 2018

  
" มหกรรมที่รวบรวมสถาบันการศึกษาทั่วฟ้าเมืองไทยไว้ที่เดียว "
9 - 11 มีนาคม 2018 ณ สยามพารากอน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Edulife Expo


   งานมหกรรมการศึกษาที่รวบรวมสถานศึกษาชั้นนำ
และนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ก้าวหน้า
แนะแนว
และเตรียมความพร้อมทางการศึกษาของเด็กไทย
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
ที่หลากหลาย มีคุณภาพ เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะ
ทุกๆ ด้านที่สนใจ และสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์
การเรียนการสอน ของเล่นเสริมทักษะ แบรนด์สินค้า
สำหรับเด็ก ไว้มากที่สุด ครบถ้วนที่สุดแห่งปี

  


   ของการแนะแนวการศึกษา “Life Learning Center” 
จากโครงการแนะแนวการศึกษาและใช้ชีวิตโดยความ
ร่วมมือกับระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนประถม
มัธยม และอุดมศึกษาชั้นนำระดับประเทศที่รวบรวม
ไว้มากที่สุดและดีที่สุดเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กได้
เลือกเปรียบเทียบตัดสินใจ และวางแผนการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

• กิจกรรมภายในงาน •
1. จุดตรวจอัจฉริยภาพของเด็กเล็กด้วยลายนิ้วมือเพื่อทดสอบความเป็นเลิศทางด้านต่างๆ
_____
 

2. พูดคุยคุณพ่อคุณแม่ดารา เผยวิธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการตามวัย
_____
 

3. เสวนาแนวโน้มการศึกษาในอนาคต
_____
 
 

4. มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง
_____
 
 

5. สัมมนาความรู้เชิงวิชาการสำหรับครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา
_____
 
 
6. อุปกรณ์การเรียนการสอน สินค้าคุณภาพดี แบรนด์ดัง ลดพิเศษภายในงาน พร้อมของรางวัลมากมาย
_____
 

Benefits
 
ประโยชน์ที่ Exhibitor จะได้รับจากงาน "Edulife Expo 2018"

 


Read more...

 

 

 

 

 

Do not close. Please wait...

CONTACT US

Powered by MakeWebEasy.com